Jak správně určit předmět podnikání společnosti?

Obsahuje-li společenská smlouva či stanovy vaší společnosti předmět podnikání ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, měli byste zbystřit. K takovému ujednání se totiž podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12. května 2021) nepřihlíží pro jeho neurčitost. Důsledky s ním spojené se dotýkají mnoha českých společností. Jak v takovém případě postupovat a co hrozí společnostem, které toto rozhodnutí ignorují?

Vymezení předmětu podnikání společnosti

Předmět podnikání nebo činnosti společnosti je jednou z povinných náležitostí společenské smlouvy či stanov a současně je zapisován do obchodního rejstříku. Nejvyšší soud připomíná, že účelem takového ujednání je zajistit, aby společnost vykonávala výlučně činnosti, které ji její společníci (respektive valná hromada jakožto nejvyšší orgán) určili. Společníci totiž prostřednictvím určení předmětu podnikání nebo činnosti realizují právo rozhodovat o základním směřování společnosti.

Rejstříkový soud při zápisu předmětu podnikání nebo činnosti společnosti do obchodního rejstříku vychází z předložené společenské smlouvy či stanov. Znamená to, že do obchodního rejstříku mohou být zapsány jako předmět podnikání nebo činnosti pouze ty činnosti, které obsahuje společenská smlouva či stanovy. Označení předmětu podnikání nebo činnosti přitom nemusí doslovně odpovídat jednotlivým živnostem podle živnostenského zákona a společníci mohou zvolit jiné označení předmětu podnikání. V takovém případě je povinností živnostenského úřadu určitě a srozumitelně vymezený předmět podnikání ve společenské smlouvě podřadit pod příslušnou živnost uvedenou v živnostenském zákoně a určit, zda se jedná o živnost volnou, vázanou, řemeslnou či koncesovanou.

České společnosti relativně často vymezují svůj předmět podnikání velice široce formulací „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Tato volná živnost však zahrnuje přes 80 různých oborů činnosti včetně oboru činnosti „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“, což značí předem neomezený okruh činností. Podle Nejvyššího soudu z takového obecného vymezení předmětu podnikání není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti. Proto je takové ujednání z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé a nepřihlíží se k němu.

Jak postupovat v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu?

Obsahuje-li tedy společenská smlouva či stanovy vaší společnosti předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, takové ustanovení odporuje zákonu a měli byste jej upravit. Upravený předmět podnikání následně nechte zapsat do obchodního rejstříku (např. přes notáře, u kterého jste nechali sepsat notářský zápis o změně společenské smlouvy). Pokud tak společnost neučiní dobrovolně, rejstříkový soud ji vyzve k nápravě. Nezjedná-li společnost nápravu ve stanovené lhůtě, může ji soud uložit pokutu až ve výši 100.000 Kč a v krajním případě rozhodnout o jejím zrušení s likvidací. 

Společnostem proto doporučujeme zkontrolovat stávající znění společenských smluv či stanov a upravit příslušné ustanovení týkající se předmětu podnikání společnosti. To lze například tím, že vyberete konkrétní obory činnosti podle přílohy 4 živnostenského zákona. Změna společenské smlouvy se neobejde bez notářského zápisu, proto je vhodné spojit tuto změnu s uvedením společenské smlouvy do souladu s velkou novelou zákona o obchodních korporacích, o které jsme psali v separátním článku na našem blogu. 

 

Tento článek je informativního charakteru a neobsahuje právní ani jinou odbornou radu. 

V B.Right Advokáti Vám v oblasti korporátního práva ráda pomůže naše advokátka Gabriela Malá a advokátní koncipientka Stanislava Brezulová.

https://www.beright.cz/pravni-novinky/predmetpodnikani

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: