Před vznikem města

Podle archeologických nálezů byla oblast nynějšího města Opavy poprvé osídlena už během starší doby kamenné. Geograficky bylo toto území výhodné pro své obyvatele hlavně díky úrodné půdě nacházející se po obou březích řeky Opavy.

Před vznikem Opavska coby knížectví náležela geografická oblast později známá jako Opavsko (po roce 1220 provincia Opauiensis, terra Opaviensis nebo Opavie), pod kraj Holasický (provincia Glasizch, Golesisco nebo districtus Holascensis. Hlavním hradem holasického kraje byly Holasice. Holasice pak dále spadaly k údělu Olomouckému. Od původního názvu kraje se začalo upouštět až v první polovině 13.století.
Se vznikem města Opavy je spojována kupecká osada založená v místech, kdekupecká polská cesta křížila řeku Opavu. Osada byla založena na levém břehu řeky a později byla kvůli lepší obraně přenesena na břeh pravý. Na konci 12. století byla tato kupecká osada, nesoucí jméno Opava zmíněna v zápisu údělného knížete Vladimíra.