Makro a Mikro

Já ekonom je univerzální blog zaměřený na ekonomii v pohledu reality současného světa. Název je mírně zavádějící a poukazuje na to, že autor vystudoval ekonomickou školu – střední i vysokou nicméně tomuto oboru se nevěnuje na profesionální úrovni. Ačkoli je tato propast mezi teoretickým vzděláním a realitou vzdálená nejméně 10 let autor sám chápe ekonomii jako systém vztahů, které ovlivňují mezilidské chování na té nejnižší úrovni, kterou je autor sám a úzké vztahy rodinného kruhu. Otázky markoekonomické jsou též předmětem výzkumu a zájmu autora, ale obsahem tohoto blogu by měly být spíše témata, která mohou pomoci reálným lidem s nižšími příjmy, kteří získají základní přehled o ekonomických tématech a praktických zkušenostech, které mohou sami využít např. v investování, nakupování či rozhodování.

Tento díl je věnovaný úvodu, aby bylo jasné a zřejné o co se jedná. Každý díl bude vymýšlen tak, aby bylo možné využít externalit v podobě podcastu, knihy a merče. Díky tomu se trefíme přímo do středu terče!

I Economist is a universal blog focused on economics in view of the realities of today’s world. The title is slightly misleading and points out that the author graduated from economics school – high school and university, however, he does not practice this field at a professional level. Although this gap between theoretical education and reality is at least 10 years away, the author himself understands economics as a system of relationships that influence interpersonal behavior at the lowest level, which is the author himself and the close relationships of the family circle. Macroeconomic issues are also the subject of research and interest of the author, but the content of this blog should be more topics that can help real people with lower incomes who gain a basic overview of economic topics and practical experience, which they can use themselves in investing, shopping or decision making.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: